ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថា ខ្លួនកំពុងបញ្ជាឱ្យបុគ្គលិកស្ថានទូតអាមេ៉រិក


- រុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថា ខ្លួនកំពុងបញ្ជាឱ្យបុគ្គលិកស្ថានទូតអាមេ៉រិក ដែលស្នាក់នៅទីក្រុងមូស្គូអស់រយៈពេលជាងបីឆ្នាំ ឱ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ នៅថ្ងៃទី 31 ខែមករា ជាវិធានការសងសឹកមួយរបស់ក្រុងម៉ូស្គូ ដែលបាននិយាយថា ជាការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក ដែលបានដាក់កំហិតអណត្តិរបស់ក្រុមអ្នកការទូតរុស្ស៊ី។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង