ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ បានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្រ្តប្រយុទ្ធប្រឆាំង នឹងមេរោគឆ្លង ខណៈមេរោគ Omicron


- លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្រ្តប្រយុទ្ធប្រឆាំង នឹងមេរោគឆ្លង ខណៈមេរោគ Omicron អាចនឹងឆ្លងរាលដាលខ្លាំងពាសពេញពិភពលោក នៅរដូវរងាខាងមុខ និងនៅស្របពេលគេរាយការណ៍ករណីមេរោគ Omicron ដំបូងគេបង្អស់នៅសហរដ្ឋអាម៉េរិក នៅពេលប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះ។

# ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង