ព័ត៌មានជាតិ

មន្រ្តីវាយតម្លៃនៃគណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃកម្ពុជា


មន្រ្តីវាយតម្លៃនៃគណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃកម្ពុជា ធ្វើការចុះវាយតម្លៃផ្ដល់កាទទួលស្គាល់គុណភាព អប់រំលើគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា នៅវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទ ចាប់ពីថ្ងៃទី1 ដល់ថ្ងៃទី10ខែធ្នូ ឆ្នាំ2021 ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម​សាស្រ្តាចារ្យ លន់ សុខុន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល ក្នុងគោលបំណង ទី១ អាចធ្វើ MOU ជាមួយគ្រិះស្ថានផ្សេងៗ ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស .ទី ២ អាចសុំជំនួយបច្ចេកទេសផ្សេងៗពីបរទេស និងទី៣ ជាឱកាសដល់និស្សិត ទៅសិក្សានៅបរទេស តាមរយៈការទទួលស្គាល់របស់ ACC។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង