ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

បង់ហ្ស៊ុល-ប្រធានាធិបតីហ្គំប៊ី Adama Barrow បានបន្តជាប់ឆ្នោតសារជាថ្មី


Reuters:  បង់ហ្ស៊ុល-ប្រធានាធិបតីហ្គំប៊ី Adama Barrow បានបន្តជាប់ឆ្នោតសារជាថ្មី ប៉ុន្តែលោកអាចប្រឈមនឹងការតវ៉ាតាមផ្លូវ ច្បាប់ពីបក្សប្រឆាំង ដែលច្រានចោលមិនទទួលយកលទ្ធផលនេះ ដោយសម្អាងថា មានភាពខុសប្រក្រតីជាច្រើននោះ៕
ប្រែសម្រួលដោយ ឌឿង សាវតា

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង