ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

តុលាការនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធា បានរកឃើញថា


តុលាការនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធា បានរកឃើញថាមេដឹកនាំដែលត្រូវបានបណ្តេញចេញលោកស្រី Aung San Suu Kyi មានពិរុទ្ធពីបទញុះញង់ និងរំលោភលើបទបញ្ជារឹតបន្តឹងការពារមេរោគឆ្លងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ ដោយការថ្កោលទោសនេះ បានទាក់ទាញអន្តរជាតិឲ្យរិះគន់ថា ជាការកាត់ក្តីមួយមានចេតនាដាក់ទោសលើមេដឹកនាំរូបនេះ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង