ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ចិនបាននិយាយថា ខ្លួនកំពុងតែបង្ក្រាបបទឧក្រិដ្ឋផលិត វ៉ាក់សាំងក្លែងក្លាយ


ចិនបាននិយាយថា ខ្លួនកំពុងតែបង្ក្រាបបទឧក្រិដ្ឋផលិត វ៉ាក់សាំងក្លែងក្លាយ សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ Covid-19 ដែលបានដំណើរការតាំងពីខែកញ្ញាមកម្លេះ ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង