ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំង៧ ហៅកាត់ G7 បានព្រមាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា


- ក្រុមប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំង៧ ហៅកាត់ G7 បានព្រមាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា ប្រទេសរុស្ស៊ីប្រាកដជាប្រឈមមុខ នឹងផលវិបាកដ៏ធំ និងសំណងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ ប្រសិនបើលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin វាយប្រហារអ៊ុយក្រែន។

ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង