ព័ត៌មានជាតិ

សង្ឃដីកាសម្រេច របស់ថេរសភានៃព្រះពុទ្ធសាសនា នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្តីពី ដំណោះស្រាយករណីអធិករណ៍វត្តបារមីគិរីខេមរាភ្នំបិតាធំ


សង្ឃដីកាសម្រេច របស់ថេរសភានៃព្រះពុទ្ធសាសនានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្តីពី ដំណោះស្រាយករណីអធិករណ៍វត្តបារមីគិរីខេមរាភ្នំបិតាធំ (ហៅវត្តលោកយាយជំទាវហេង) នៅប្រទេសជប៉ុន ៚

ថ្ងៃអង្គារ ១០កើត ខែមិគសិរ ឆ្នាំឆ្លូវ ព.ស.២៥៦៥

ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង