ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Boris Johnson និយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា


- លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Boris Johnson និយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា យ៉ាងហោច ណាស់មនុស្សម្នាក់បានស្លាប់ នៅចក្រភពអង់គ្លេស បន្ទាប់ពីឆ្លងវីរុស Omicron ។ វាជាករណីស្លាប់ដំបូងគេ ដែលត្រូវបានគេបញ្ជាក់ជាសាធារណៈ នៅទូទាំងពិភពលោក។

ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង