ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

- នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស លោក Boris Johnson អាចនឹងអនុវត្តវិធានការរឹតបន្តឹងថ្មី ដើម្បីពន្យឺតការរីករាលដាល នៃមេរោគ Omicron បន្ទាប់ពីថ្ងៃបុណ្យណូអែល នេះ


- នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស លោក Boris Johnson អាចនឹងអនុវត្តវិធានការរឹតបន្តឹងថ្មី ដើម្បីពន្យឺតការរីករាលដាល នៃមេរោគ Omicron បន្ទាប់ពីថ្ងៃបុណ្យណូអែល នេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពី The Times និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតដែលបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃចន្ទ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង