ព័ត៌មានជាតិ

អបអរសាទរ ថ្ងៃនេះជាលើកដំបូងហើយ ដែលមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ចំណែកអ្នកឆ្លងថ្មីរកឃើញ៧នាក់, ជាសះស្បើយ១១នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង