ព័ត៌មានជាតិ

#សេចក្តីជួនដំណឹង អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា សូមធ្វើការព្រមានទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនភ្នាល់ល្មើសច្បាប់ទាំងឡាយ


#សេចក្តីជួនដំណឹង អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា សូមធ្វើការព្រមានទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនភ្នាល់ល្មើសច្បាប់ទាំងឡាយ ដែលយកការប្រកួតកីឡាគុនខ្មែរទៅធ្វើជាល្បែងស៊ីសង ។ រាល់សកម្មភាពដោយផ្ទាល់និងប្រយោលទាំងនេះ ផ្ទុយពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរ និងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង