ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក Vladimir Putin កាលពីថ្ងៃអង្គារ បានស្តីបន្ទោសប្រទេសលោកខាងលិច


- ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក Vladimir Putin កាលពីថ្ងៃអង្គារ បានស្តីបន្ទោសប្រទេសលោកខាងលិច ចំពោះការបង្កើនភាពតានតឹងនៅអឺរ៉ុប និងនិយាយថា ពួកគេបានវាយតម្លៃមិនត្រឹមត្រូវ អំពីលទ្ធផលនៃសង្រ្គាមត្រជាក់។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង