ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីន បានចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩


ប៉ាឡេស្ទីន ៖ ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីន បានចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ កាលពីថ្ងៃអង្គារ ដោយបុគ្គលិកសុខាភិបាល បានទទួលថ្នាំបង្ការនេះដំបូងគេ បន្ទាប់ពីអ៉ីស្រាអែលបានដឹកបញ្ជូនមកដល់រដ្ឋនេះ ហើយនិងមានការដឹកជញ្ជូន ពីអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនផងដែរ ដែលគេរំពឹងទុកថា នឹងមកដល់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង