ព័ត៌មានជាតិ

បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៥នាក់ (២ករណីនាំចូល ប្រភេទអូមីក្រុង), ជាសះស្បើយ១១នាក់, ស្លាប់ចំនួន១នាក់ ( ១នាក់អត់បានចាក់វ៉ាក់សាំង)


  (ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៥នាក់ (២ករណីនាំចូល ប្រភេទអូមីក្រុង), អ្នកជំងឺចំនួន១១នាក់ជាសះស្បើយ និងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន១នាក់ (ក្នុងនោះ១នាក់អត់បានចាក់វ៉ាក់សាំង)។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង