ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ជើងហោះហើរជាង 3600 ជើងត្រូវបានលុបចោលជុំវិញ ពិភពលោក កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ


- ជើងហោះហើរជាង 3600 ជើងត្រូវបានលុបចោលជុំវិញពិភពលោក កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ក្នុងនោះជាងពាក់កណ្តាលជាជើងហោះហើរនៅស.រ.អា ដែលបានរំខានដល់ការធ្វើដំណើរនារដូវកាលវិស្សមកាលចុងសប្តាហ៍ ដោយសារបញ្ហាអាកាសធាតុមិនល្អ និងការកើនឡើងនូវករណីឆ្លងមេរោគ Omicron ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង