ព័ត៌មានជាតិ

បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៦នាក់ (ជាករណីនាំចូលប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់), ជាសះស្បើយ១២នាក់, ស្លាប់ចំនួន ១នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង