ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កងកម្លាំងសន្តិសុខក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ បានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែក ទៅលើបាតុករគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ


- កងកម្លាំងសន្តិសុខក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ បានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែក ទៅលើបាតុករគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ដែលតវ៉ាដ៏ធំចុងក្រោយបង្អស់ ប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធា បន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារកាលពីខែតុលា។

# ប្រភព BBC

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង