ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

គណៈកម្មាធិការពិសេស ទទួលបន្ទុកកិច្ចការថ្នាំ ការពារមេរោគ COVID-19 បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា


- គណៈកម្មាធិការពិសេស ទទួលបន្ទុកកិច្ចការថ្នាំការពារមេរោគ COVID-19 បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា ប្រទេសអ៉ីតាលី នឹងទទួលបានថ្នាំគ្រាប់ប្រឆាំងមេរោគ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Merck & Co ប្រមាណ 40000 ដូសនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀត ដែលជាការផ្តល់ជូនបន្ថែមពីលើចំនួន12000 ដូសដែលត្រូវបានចែកចាយដល់មន្ទីរពេទ្យរួចហើយ។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង