ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មេដឹកនាំបាតុកម្មប្រឆាំងតវ៉ា នឹងរដ្ឋាភិបាលថៃ ដ៏លេចធ្លោបានបង្ហាញខ្លួន នៅឯស្ថានីយ៍ប៉ូលីស


-ថៃ៖ មេដឹកនាំបាតុកម្មប្រឆាំងតវ៉ា នឹងរដ្ឋាភិបាលថៃដ៏លេចធ្លោបានបង្ហាញខ្លួន នៅឯស្ថានីយ៍ប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោមបទចោទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រ Maha Vajiralongkorn ប៉ុន្តែពួកគេបាននិយាយថា ការដាក់បន្ទុកនេះមិនបានធ្វើឲ្យពួកគេ រុញរាក្នុងការបន្តធ្វើបាតុកម្មរបស់ពួកគេទេ ។ ប្រភពCNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង