ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃនេះកម្ពុជាមិនមានអ្នកស្លាប់ ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ចំណែកអ្នកឆ្លងថ្មី១៤នាក់ (ករណីនាំចូល១២នាក់ និងឆ្លងសហគមន៍២នាក់ ជាប្រភេទអូមីក្រុង), ជាសះស្បើយ៩នាក់


- (ភ្នំពេញ) ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថា នៅថ្ងៃ នេះគ្មានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ ១៩ នោះទេ ខណៈថ្ងៃនេះរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មីចំនួន១៤នាក់ ជាប្រភេទអូមីក្រុងក្នុងនោះករណីនាំចូលចំនួន១២នាក់ និងឆ្លងក្នុងសហគមន៍២នាក់ , អ្នកជំងឺចំនួន៩នាក់ជាសះស្បើយ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង