ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលថៃ បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា


- រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលថៃ បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា ប្រទេសថៃ កំពុងពិចារណាលើផែនការឲ្យភ្ញៀវទេសចរណ៍ដែលបានទទួលថ្នាំបង្ការមេរោគកូវីដ១៩ រួច ធ្វើចាត្តាឡីស័កឡើងវិញ ខណៈមានសំណើរសុំឲ្យជួយបន្ធូរបន្ថយវិធានការការពារ COVID-19 មួយចំនួននៅចុងសប្តាហ៍នេះ។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង