ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃនេះកម្ពុជាមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ចំណែកអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង២៦នាក់ (ករណីនាំចូល ៥នាក់ និងសហគមន៍២១នាក់), ជាសះស្បើយ១៨នាក់


 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង