ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ចិនកាលពីថ្ងៃចន្ទ បានថ្កោលទោសក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន ចំពោះការបិទជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ចិន


- ចិនកាលពីថ្ងៃចន្ទ បានថ្កោលទោសក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន ចំពោះការបិទជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ចិន ហោះទៅកាន់សហរដ្ឋអាម៉េរិក និងបានហៅថាជាទង្វើរគ្មានការទទួលខុសត្រូវបំផុត។

# ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង