ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃនេះកម្ពុជាមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ចំណែកថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង២៨នាក់ (ករណីនាំចូល១៨នាក់ និងសហគមន៍១០នាក់), ជាសះស្បើយ១៥នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង