ព័ត៌មានជាតិ

ទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង ៣៥លានដុល្លា លើកាវិនិយោគសាងសង ស្ពានបេតុង ខ្សែកាបបឫស្សីកែវ សំរេចបាន៦៣.៧%


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង