ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ២២ថ្ងៃជាប់គ្នា កម្ពុជាមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ចំណែកថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង២២នាក់ (ករណីនាំចូល៥នាក់ និងសហគមន៍១៧នាក់), ជាសះស្បើយ២០នាក់


រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 22 នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់) ជាសះស្បើយ 20 នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន»

- ករណីឆ្លងសហគមន៍ 17 នាក់ (អូមីក្រុង) - អ្នកដំណើរពីបរទេស 05 នាក់ (អូមីក្រុង) គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២
- អ្នកឆ្លងសរុប= 121,116 នាក់ - អ្នកជាសះស្បើយ= 117,267 នាក់ - អ្នកស្លាប់= 3,015 នាក់

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង