ព័ត៌មានជាតិ

លទ្ធផលនៃជំនួបសន្ទនាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូរវាង ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និង ឯកឧត្តម Nasser BOURITA រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស


លទ្ធផលនៃជំនួបសន្ទនាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូរវាង ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និង ឯកឧត្តម Nasser BOURITA រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស សហប្រតិបត្តិការអាហ្វ្រិក និងជនអន្តោប្រវេសន៍ម៉ារ៉ុកនៃព្រះរាជាណាចក្រម៉ារ៉ុក នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង