ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញផ្តល់ព័ត៌មានជូនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ អំពីស្ថានភាពនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង