ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា


- លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា មេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ឺស្លាមបានស្លាប់ នៅពេលដែលលោកបានបំផ្ទុះខ្លួនឯង និងសមាជិកគ្រួសារក្នុងអំឡុងពេលការវាយឆ្មក់របស់យោធាអាមេ៉រិក នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរី ដើម្បីចៀសវាងប៉ះទង្គិចដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមជីហាដ ក្នុងការរៀបចំកងកម្លាំងទ័ពព្រៃឡើងវិញបន្ទាប់ពីបាត់បង់ទឹកដីដ៏ធំ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង