ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា


- អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា មេរោគ BA.2 នៃប្រភេទ មេរោគ Omicron ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកចំនួន៥ហើយ ហើយគេបានសំដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការវិវត្តន៍របស់វា ព្រោះសំណាកមេរោគ BA.2 ប្រហែលជាមិនមានសញ្ញាសំគាល់ដូចទម្រង់ Omicron ដើមនោះទេ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង