ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អាជ្ញាធរនៅទីក្រុង Baise ភាគនិរតីប្រទេសចិន ក្បែរព្រំដែនវៀតណាម បានបញ្ជាឱ្យអ្នកស្រុកស្នាក់នៅផ្ទះ


- អាជ្ញាធរនៅទីក្រុង Baise ភាគនិរតីប្រទេសចិន ក្បែរព្រំដែនវៀតណាម បានបញ្ជាឱ្យអ្នកស្រុកស្នាក់នៅផ្ទះ ចាប់ពីថ្ងៃចន្ទនិងជៀសវាងការធ្វើដំណើរ ដែលមិនចាំបាច់ ខណៈពួកគេបានអនុវត្តផែនការទប់ស្កាត់ដ៏តឹងរ៉ឹងបំផុតមួយ ក្នុងប្រទេសដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំង នឹងការកើនឡើងករណីឆ្លងមេរោគ COVID-19 ក្នុងស្រុក។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង