ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មេដឹកនាំពិភពលោក កំពុងបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង ចរចារដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹង ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន


- មេដឹកនាំពិភពលោក កំពុងបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចរចារដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹង ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន ខណៈមានការភ័យខ្លាចថាភាគរយ នៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ី អាចនឹងខ្ពស់ឡើងៗ។

# ប្រភព BBC

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង