ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

- លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Scott Morrison បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា


- លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Scott Morrison បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា ប្រទេសអូស្ត្រាលី នឹងបើកព្រំដែនរបស់ខ្លួនឡើងវិញទាំងស្រុង ចំពោះអ្នកដំណើរដែលបានចាក់ថ្នាំបង្ការទាំង ២ដូសរួច ចាប់ពីថ្ងៃទី 21 ខែកុម្ភៈ បន្ទាប់ពីបានបិទអស់រយៈ ពេលជិតពីរឆ្នាំ ចាប់តាំងពីបានបិទព្រំដែនដើម្បីកាត់បន្ថយការគំរាមកំហែង នៃរលកឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង