ព័ត៌មានកីឡា

ឃឹម​ បូរី​ ត្រូវបានតែងតាំងជាគ្រូធំណាហ្គាវ៉េីល សម្រាប់ត្រៀមរដូវកាលថ្មី​


ឃឹម​ បូរី​ ត្រូវបានតែងតាំងជាគ្រូធំណាហ្គាវ៉េីល សម្រាប់ត្រៀមរដូវកាលថ្មី​។ ក្នុងអាជីព​ បូរី​ ប្រឡូកនៅក្រុមធំៗដូចជា​ ក្រសួងការពារជាតិ, ភ្នំពេញក្រោន​ និងណាហ្គាវ៉េីល​ ។ លោកធ្លាប់ចេញទៅប្រកបអាជីពនៅថៃម្តងដែរជាមួយក្លិប​ Sisaket FC ។

ព័ត៌មានកីឡា

អត្ថបទទាក់ទង

អត្ថបទថ្មី