ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប៉ូលិសក្នុងរដ្ឋ Andhra Pradesh នៃប្រទេសឥណ្ឌា បានដុតបំផ្លាញកញ្ឆា ដែលរឹបអូសបានទម្ងន់ 200 តោន


- ប៉ូលិសក្នុងរដ្ឋ Andhra Pradesh នៃប្រទេសឥណ្ឌា បានដុតបំផ្លាញកញ្ឆា ដែលរឹបអូសបានទម្ងន់ 200 តោន ក្នុងប្រតិបត្តិការចុះបង្ក្រាបក្រុមឧក្រិដ្ឋជនគ្រឿងញៀន កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង