ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

- រាជវាំង Buckingham នៃប្រទេសអង់គ្លេស បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា ម្ចាស់ក្សត្រី Elizabeth II ធ្វើតេស្តវិជ្ជមានមេរោគ COVID-19។


ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង