ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បាននិយាយថា រុស្ស៊ីត្រូវតែបញ្ចប់


ប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បាននិយាយថា រុស្ស៊ីត្រូវតែបញ្ចប់ ជាបន្ទាន់នូវប្រតិបត្តិការវាយប្រហារអ៊ុយក្រែន។ លោកប្រធានាធិបតីបានបន្តថា៖ បារាំងថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការវាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែន។ រុស្ស៊ី ត្រូវតែ បញ្ចប់ ប្រតិបត្តិការ វាយប្រហាររបស់ខ្លួន ជាបន្ទាន់។
ប្រភព៖ CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង