ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រោយការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែន ជើងហោះហើរជាច្រើនបានវាងផ្លូវរបស់ខ្លួន


ក្រោយការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែន ជើងហោះហើរជាច្រើនបានវាងផ្លូវរបស់ខ្លួនចេញពីដែនអាកាសអ៊ុយក្រែន ដើម្បីគេចផុតពីការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីតាមផ្លូវអាកាស។
ប្រភព៖ CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង