ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ


អ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ បានចូលរួមផ្សព្វផ្សាយរូបភាពវីដេអូយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ នៃករណីបំផ្ទុះ នៅកណ្តាលប្រទេសអ៊ុយក្រែន បន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីប្រកាសចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការយោធា៕  
ប្រភព #CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង