ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ី កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍


- លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ី កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ បន្ទាប់ពីក្រុងម៉ូស្គូបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែន ដែលនេះជាវិធានការរារាំងរុស្ស៊ីមិនឲ្យធ្វើអាជីវកម្មរូបិយប័ណ្ណសំខាន់ៗ រួមជាមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំង នឹងធនាគារ និងសហគ្រាសរដ្ឋជាច្រើនទៀតរបស់រុស្ស៊ី។

# ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង