ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអ៊ុយក្រែន លោក Viktor Lyashko បាននិយាយថា


- រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអ៊ុយក្រែន លោក Viktor Lyashko បាននិយាយថា ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនសរុប ៥៧នាក់ បានស្លាប់និង ១៦៩ នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួស បន្ទាប់ពីមានការឈ្លានពានផ្នែកយោធាពីរុស្ស៊ី។

# ប្រភព AP

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង