ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

តម្លៃប្រេងឆៅហក់ឡើងដល់ ១០៥ដុល្លាអាមេ៉រិកក្នុង១ប៉ារែលជាលើក ដំបូង ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៤


(គៀវ)៖ តម្លៃប្រេងឆៅហក់ឡើងដល់ ១០៥ដុល្លាអាមេ៉រិកក្នុង១ប៉ារែលជាលើក ដំបូង ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៤ បន្ទាប់ពីការវាយ ប្រហាររបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែន ដោយបានធ្វើឱ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើង អំពីការរំខានដល់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលសកល។
#ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង