ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោក Oleksandr Svidlo អភិបាលក្រុងស្តីទី នៃទីក្រុង Berdyansk នៅឆ្នេរភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែន បាននិយាយថា


- លោក Oleksandr Svidlo អភិបាលក្រុងស្តីទី នៃទីក្រុង Berdyansk នៅឆ្នេរភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែន បាននិយាយថា កងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានចូលដល់ និងគ្រប់គ្រងទីក្រុងនេះបានហើយ។

# ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង