ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ នៅទីក្រុងឡាអេ នៃប្រទេសហូឡង់ នឹងបើកការ ស៊ើបអង្កេតលើការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ី លើអ៊ុយក្រែន ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ


- តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ នៅទីក្រុងឡាអេ នៃប្រទេសហូឡង់ នឹងបើកការ ស៊ើបអង្កេតលើការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ី លើអ៊ុយក្រែន ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ នេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីរដ្ឋអាជ្ញា Karim A.A.  Khan ដែលបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃចន្ទ។

# ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង