ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

យោធាអ៊ុយក្រែនរាយការណ៍ថា ពួកគេបានកម្ទេចទីតាំងកាំភ្លើងធំ យោធារបស់រុស្ស៊ី នៅជិតទីក្រុង Mykoliav ភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែន


- យោធាអ៊ុយក្រែនរាយការណ៍ថា ពួកគេបានកម្ទេចទីតាំងកាំភ្លើងធំ យោធារបស់រុស្ស៊ី នៅជិតទីក្រុង Mykoliav ភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែន កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ។

# ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង