ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង៣០៦នាក់ (ករណីនាំចូល៤២នាក់ និងសហគមន៍២៦៤នាក់), ជាសះស្បើយ៤៨២នាក់ និងស្លាប់១នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង