ព័ត៌មានជាតិ

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាល អញ្ជើញប្រគល់រថយន្តដឹកវ៉ាក់សាំងចំនួន៣០គ្រឿង ជូនដល់មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង២៥


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង