ព័ត៌មានជាតិ

លោក Yoon Suk-yeol បេក្ខជនមកពីគណបក្សអំណាចប្រជាពលរដ្ឋ មកពីគណបក្សប្រឆាំង បានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង កាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង