ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង២៣៨នាក់ (ករណីនាំចូល២៤នាក់ និងសហគមន៍២១៤នាក់), ជាសះស្បើយ៣១២នាក់ និងស្លាប់១នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង